MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Kick off โครงการ “Mobile พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณป้ายกระทรวงพาณิชย์ ริมถนนหน้ากระทรวงพาณิชย์ (สร. 10 พ.ค. 64)
watermark

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำพาณิชย์จัดโมบายพาณิชย์ ลดราคา ! ช่วยประชาชน 730คัน ลดสูงสุด 60%ช่วยประชาชนช่วงโควิด ตระเวนจอดขายของราคาถูก 500ชุมชน ทั้งกรุงเทพและปริมณฑล

          นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการเปิดตัวโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot ที่ 10ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 9 Lot โดย Lot นี้ กระทรวงพาณิชย์จัดในรูปแบบรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปจำหน่ายสินค้าราคาถูกทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด เพื่อที่จะให้สามารถนำสินค้าและให้บริการสินค้าต่างๆในราคาถูกไปจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนถึงชุมชนต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนที่จำเป็นต้องกักตัวอยู่ในชุมชนสามารถได้รับบริการที่ทั่วถึง โดยได้จัดรถ Mobile ทั้งหมด 730คัน วิ่งกระจายไปทั่วกรุงเทพและปริมณฑล ส่วนนึงจะไปจอดที่สำนักงานเขตทั้ง 50เขต ทั่วกรุงเทพมหานคร จอดประมาณครึ่งวัน แล้วจะตระเวนไปตามจุดและชุมชนต่างๆ จะเข้าไปในชุมชนประมาณ 400-500ชุมชน สินค้าราคาถูกประกอบด้วย 2ส่วน 1.สินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภค 6ชนิด และ 2.สินค้าอุปโภคบริโภค 6หมวด สำหรับสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวัน 6ชนิดประกอบด้วย 1.ข้าวสารถุงเป็นข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 30บาท 2.ไข่ไก่ เบอร์สาม 3-4แผงละ 30ฟอง ราคา 83บาท ตกฟองละ 2.77บาท 3.น้ำมันพืชขนาด 1ลิตร ขวดละ 43บาท 4.น้ำตาลถุงละ 1กิโลกรัม 20บาท 5.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองละ 5บาท และ 6.ปลากระป๋อง กระป๋องละ 12บาท

          และสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคอีก 6หมวด หมวดที่หนึ่งอาหารสำเร็จรูปมี 11รายการ ลดสูงสุด 33%หมวดที่สองซอสปรุงรส 16รายการ ลดสูงสุด 28%หมวดที่สามของใช้ประจำวัน 16รายการ ลดสูงสุด 50%หมวดที่สี่สินค้าสำหรับชำระร่างกาย 4รายการ ลดสูงสุด 60%หมวดที่ห้าสินค้าสำหรับการซักล้าง 23รายการ ลดสูงสุด 54%และหมวดที่หกยา 3รายการ ลดสูงสุด 23% โดยภาพรวมสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค 6หมวดนี้ ลดราคาเฉลี่ยสูงสุด 60%  โดยจะเริ่มดำเนินการออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 400-500ชุมชนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลา 30วันถึงวันที่ 8มิถุนายน คาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า 250ล้านบาท  ได้รับความร่วมมือจากตลาดทั้งหมด 7ตลาด 1.ตลาดสี่มุมเมือง 2.ตลาดไท 3.ตลาดยิ่งเจริญ 4.ตลาดมีนบุรี 5. ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต 6.ตลาดเสรีสายห้า และ 7.ตลาดบางใหญ่

---------------------------------------


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :