MOC 101 Years

Header Image
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าฯ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรฯ
watermark

          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าฯ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรฯ ในรูปแบบสามมิติ (Hologram) ร่วมกับนางเอลิซาเบธ ทรัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

          นายจุรินทร์กล่าวว่า การค้าระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรในปีที่ผ่านมามีมูลค่าประมาณ 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากในอดีตเพราะสถานการณ์ของโควิด การร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องร่วมมือเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ประเทศ ได้เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่มูลค่าระหว่างกันให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และเติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างกันที่มั่นคงยาวนานกว่า 165 ปี  ตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ประเทศไทย และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกันจนในที่สุดได้เกิดผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งในวันนี้คือการลงนามใน MoU ที่จะนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and Trade Committee: JETCO) ขึ้นมา JETCO จะเป็นเวทีหารือเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการตั้งแต่สหราชอาณาจักรได้ออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป

          ยินดีที่รับทราบว่าไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ได้ลงนามกับสหราชอาณาจักร เพื่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีในการทำงานร่วมกันลดอุปสรรคด้านการค้าเพิ่มการลงทุนขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้ง 2 ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอสเอ็มอีโดยเริ่มจากสาขาที่มีความสำคัญ ได้แก่ เกษตรและอาหาร การเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยีซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีศักยภาพและมีทรัพยากรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันล้วนเป็นสาขาธุรกิจแห่งอนาคต ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำงานร่วมกันในระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือเอกชนต่อเอกชนภายใต้ JETCO จะมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศของเราทั้งสองซึ่งเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การค้าที่สำคัญให้มีความใกล้ชิดยิ่งขึ้นและการมีการทำ FTA ระหว่างกันในอนาคตด้วย

          โดยคาดว่า จะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีก 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 7,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในปี 2567

          ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรมีมูลค่าการค้ารวม 4,875.69 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.51 แสนล้านบาท) ไทยส่งออก 3,087.20 ล้านเหรียญสหรัฐ (9.56 หมื่นล้านบาท) และนำเข้า 1,788.49 ล้านเหรียญสหรัฐ (5.55 หมื่นล้านบาท) สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปสหราชอาณาจักร เช่น ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ยาง รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ รถยนต์และอุปกรณ์ แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากสหราชอาณาจักร เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องดื่ม เป็นต้นกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

---------------------------------------------


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :